მართვეთ საბჭო

ძირითადი წევრები

Erdal Küçük
თავჯდომარე
shadow
Osman Nuri Anar
თავჯდომარის მოადგილე
shadow
Nihat Özder
თავჯდომარის მოადგილე
shadow
Sezai Sefa
გენერალური მდივანი
shadow
Mehmet Arın
გენერალური ხაზინდარი
shadow
Nigar Yıldırım
წევრი
shadow
Bülent Özgen
წევრი
shadow

დამხმარე წევრები

Kemal İyem
shadow
Osman Özket
shadow
Sinan İyem
shadow
Elif Aydın Sefa
shadow
Sabahattin Keskin
shadow
Hamza Kurt
shadow
Selçuk Altın
shadow